Köp och leveransvillkor

Priser
Alla priser är inklusive 25% moms

Betalningssätt
Kortbetalning: Vi erbjuder våra kunder att tryggt, enkelt och säkert använda kortbetalning via Textalk för att betala sitt köp. 

Alternativt 


Betalning med Payson 
Använd Payson för att enkelt och tryggt betala till oss. Med Payson kan du sätta in pengar med VISA, MasterCard samt internetbank (Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea). 

Läs mer om Payson här: www.payson.se

Det går även bra att betala med postförskott

Kundtjänst

Du når oss via e-mail info.knifen@gmail.com

Frakt 
Högupplöst bild, öppnas i nytt fönster
frakt med Posten skicka lätt
Vid inlämningen får du ett e-postmeddelande som bekräftelse på att Posten tagit emot försändelsen. 


Ange mobil nr. vid beställning så får Du ett sms som berättar när försändelsen finns att hämta hos ombudet. 

Leveranstid
Normal leveranstid vid beställning är 3-7 arbetsdagar.
Jag postar beställningar 1 ggr. i veckan 


Ångerrätt
Du har rätt att returnera en vara inom 14 dagar om du inte är nöjd med produkten. 
Kontakta i så fall oss via mail: info.knifen@gmail.com Vid retur av felfri vara står du som kund för frakten.

 Vi kan inte garantera att de färger och former som visas på webbplatsen exakt återger de färger och former som produkten har i verkligheten. Hur färgen återges beror på inställningar i din dator. 

Garanti:
Knifen omfattas av 1 års utbytes eller reparations garanti 
om Knifen mot förmodan skulle gå av eller böjas av normal användning,
kontakta oss så på info.knifen@gmail.com för retur adress till oss
om ni skickar med porto så byter vi ut Knifen eller reparerar vi den gratis åt er.

(Gäller inte normala förslitningsskador som jack, trasig spets, märken mm. utan endast fabrikationsfel som brott eller böjning under normal användning)

Knifen är tillverkad för att hålla många års kastning,

GDPR:

Denna policy beskriver hur http://knifen.shop.textalk.se/sv/ (Iwap Handelsoffet AB 556382-7616), nedan Knifen, hanterar dina personuppgifter. Knifen är dataskyddsansvarig för behandling av dina personuppgifter.Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som en personuppgift. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och i vilket syfte?

Vi behandlar uppgifter som du lämnar eller redan har lämnat in till oss på Knifen genom registrering eller köp vår hemsida. Även som vi samlar in genom exempelvis cookies för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund och för att kunna hantera dina köp hos oss.

De personuppgifter vi samlar in är: kön, namn, adress, telefonnummer, e-postdress, IP-adress, order- betal- och köphistorik och, i förekommande fall personnummer.

Det köpeavtal som vi har ingått med dig och/eller registrering på hemsidan utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning.

Behandlingen är även nödvändig för att tillgodose vårt och er (våra kunders) berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter, system och tjänster.

Google/Facebook/Cookies

Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att kunna förbättra våra tjänster. Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. Analysverktyget använder JavaScript och cookies och den informationen om din användning är anonym.

Om du inte vill ha din information sparad kan du i din webbläsare välja att inte acceptera cookies.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund. Hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med t.ex. en reklamation.

 

Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick med information om våra produkter och tjänster.

Du kan självklart när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta kundservice eller använda den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev.

 

Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen http://knifen.shop.textalk.se/sv/ Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas till något annat företag utan ditt samtycke. Däremot kan dina uppgifter komma att delas med våra underleverantörer, så kallade personuppgiftsbiträden.

 

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är i riktlinje med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra

åtaganden enligt köpeavtalet).

 

Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa kraven.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år.

 

Vilka rättigheter har du?

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig gratis en gång per kalenderår. För att få det behöver du göra en skriftlig begäran till oss. Enligt PUL ska du skicka in den underskriven per post. Kan därför inte skickas per e-post.

Det är viktigt för oss att vi har korrekta och aktuella personuppgifter. Kontakta oss om vi behöver göra ändringar. Du kan, och har rätt, att när som helst begära att dina personuppgifter rättas, raderas eller blockeras. Även återkalla godkännandet av behandling av dina personuppgifter. Du kan begränsa återkallandet till endast en del av behandlingen om så önskas, till exempel behandling som rör direktmarknadsföring.

Du kan alltid använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

Knifen förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav.

Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.se vidare info och skötsel anvisningar på www.knifen.se